Hoe gaat u als werkgever om met wrijving binnen uw team?

Conflicten en discussies op de werkvloer zijn onvermijdelijk. Collega’s brengen soms meer tijd met elkaar door dan ze met hun partners of vrienden doorbrengen. Het verschil is alleen dat we onze collega’s niet zelf uitkiezen. Diversiteit op de werkvloer heeft grote voordelen, maar soms ligt hier de basis voor spanningen en conflicten.

 

De confrontatiezoeker en de vermijder

We gaan ervan uit dat we allemaal gelijk zijn op de werkvloer. Dat is natuurlijk ook zo, maar soms voelt het anders. De ene werknemer is wat mondiger, verbaal sterker of dominanter. Iets wat een conflictvermijdend persoon ontmoedigt om zich uit te spreken. Andersom moedigt dit de confrontatiezoeker juist aan om de leiding in discussies te blijven pakken. Deze voorbeeldsituatie zou kunnen leiden tot een ongezonde en onprettige werksfeer.

 

Hoe verschillende typen personen met conflicten omgaan

Wellicht herkent u de volgende type mensen in uw bedrijf of team:

 • Iemand die erg direct is en de confrontatie snel opzoekt.
 • Degene die zich snel gekwetst voelt en temperamentvol reageert.
 • Iemand die conflicten en discussies liever vermijdt.
 • De persoon die altijd wil bemiddelen en naar compromissen zoekt.

 

Hoe herkent u een conflict?

Allereerst is het goed om te weten dat conflicten niet altijd direct aan de oppervlakte liggen. Een conflict uit zich niet altijd in ruzie. Zeker wanneer u een aantal conflictvermijders in uw team heeft zal een woede uitbarsting of een hevige discussie niet snel voorkomen. Let dus ook goed op symptomen als ontevredenheid, stress, verminderde productiviteit, hoog ziekteverzuim of duidelijk minder plezier hebben in het werk.

 

Hoe kunt u conflicten voorkomen?

U zou natuurlijk het liefst willen dat er helemaal geen conflicten zijn. Dat is praktisch onmogelijk. Maar door in te schatten hoe mensen reageren op bepaalde situaties kunt u het in veel gevallen voorkomen of in ieder geval goed oplossen. Bestudeer uw werknemers of collega’s daarom eens goed. Hoewel niemand in een hokje te stoppen is ziet u wellicht wel welke van de genoemde confrontatie stijlen de meest dominante is. Hier kunt u direct op inspelen wanneer u ziet dat de gelijkwaardigheid in een discussie uit balans is. Door de leiding te pakken en de conflictvermijder aan te moedigen om zijn of haar mening te geven.

 

Zonder gelijkwaardigheid zijn er geen winnaars

In een ruzie zijn er geen winnaars, maar waarom voelt het soms dan toch zo wanneer je in een heftige discussie beland bent? Dit komt voornamelijk door de verschillende communicatie- en conflictstijlen van mensen, of juist het gebrek aan communicatie. Het gevoel van gelijkwaardigheid zorgt ervoor dat dit gevoel van “winnen of verliezen” naar de achtergrond verdwijnt. Dit is niet altijd gemakkelijk te realiseren. PB Zakelijke Mediation biedt daarom arbeidsmediation aan, dit helpt u bij het oplossen van conflicten op de werkvloer. Bovendien geeft het u inzichten en de middelen om toekomstige conflicten te voorkomen.

 

Hoe PB Zakelijke Mediation helpt

PB Zakelijke Mediation is een arbeidsmediator die onpartijdig en neutraal is. Het gaat niet om de schuldvraag of wie er gelijk heeft. Het doel is om inzichten te krijgen die ervoor zorgen dat het conflict wordt opgelost en/of onderlinge spanningen verdwijnen. PB Zakelijke Mediation biedt daarom arbeidsmediation op locatie aan in diverse vormen:

 

 

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met PB Zakelijke Mediation. T: 06 16 80 55 77 / 06 27 23 62 50 / info@pbzakelijkemediation.nl.

Onze specialisaties in zakelijke mediation

PB Zakelijke Mediation is een arbeidsmediator die onpartijdig en neutraal is. Het gaat niet om de schuldvraag of wie er gelijk heeft. Het doel is om inzichten te krijgen die ervoor zorgen dat het conflict wordt opgelost en/of onderlinge spanningen verdwijnen. 

Mediation is continu in beweging en er is steeds meer behoefte aan specialisaties binnen het vakgebied. Daarom heeft PB Mediation haar activiteiten op het gebied van professionele bemiddeling uitgebreid met:

 • arbeidsrecht
 • familiebedrijven
 • mediator & negotiator
 • conflictcoaching
 • familieopstellingen
 • alternative dispute resolution
 • mediation in de gezondheidszorg

Over Pieter van Hooft

Pieter heeft na afronding van zijn technische opleiding aan de Technische Universiteit in Delft diverse functies in het bedrijfsleven vervuld zowel bij familiebedrijven als binnen multinationals. De nadruk van zijn expertise ligt op het raakvlak tussen organisaties en de klanten die zij bedienen. Hierbij heeft hij zich als neutraal en onpartijdig mediator vooral bezig gehouden met het optimaliseren van samenwerkingsprocessen zowel binnen de eigen organisatie en met relatieontwikkeling tussen samenwerkende technische teams binnen klant/leverancier relaties.

In zijn rol als neutraal en onpartijdig mediator faciliteert en ondersteunt hij uw zoektocht naar oplossingen van opspelende conflicten.

Meer weten? Bekijk Pieter’s LinkedIn profiel en stuur een connectieverzoek.

Over Paulien Boehlé

Paulien heeft haar strepen in het mediationvak verdiend met familiemediation en het bemiddelen en oplossen van arbeidsconflicten. Door haar empathische vermogen en professionele  gesprekstechnieken is ze in staat onderliggende emoties te ontdekken die de sleutel zijn tot de oplossing van conflicten. Meer weten? Bekijk Paulien's Linkedinprofiel en stuur een connectieverzoek.

Heeft u een mediationvraagstuk? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

PB Mediation

Scherpdeel 28
4703 RJ Roosendaal

06 - 16 80 55 77
info@pbzakelijkemediation.nl

KvK:88117049
BTW:NL004543768B03

Onrust of conflicten op de werkvloer?

Mensen brengen een groot gedeelte van hun tijd door op hun werk. Niet zo gek dat er af en toe spanningen en woordenwisselingen ontstaan op de werkvloer. Dat is ook helemaal niet erg, zolang het uitgesproken en opgelost wordt, en collega's met elkaar en hun manager blijven communiceren. Het is belangrijk om hier als leidinggevende aandacht aan te besteden, want sluimert een probleem door, dan kan het leiden tot serieuze conflicten. Door proactief te reageren op onrust in uw team, voorkomt u dit.

Zakelijke bemiddeling; een arbeidsmediator als onpartijdige gesprekspartner

Geen enkele situatie of conflict is hetzelfde, maar de oorzaak ligt vrijwel altijd in het gebrek aan communicatie en begrip. Dit kan tussen collega's onderling en tussen medewerker en leidinggevende het geval zijn. Binnen familiebedrijven spelen daarnaast ook familierelaties die een complicerende rol kunnen spelen. Zo belangrijk als goede communicatie is, zo lastig is het ook. Als er geen begrip voor elkaar is en de spanningen oplopen, dan is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. In dat geval is het wenselijk dat u en uw team in gesprek gaan met een externe, neutrale partij. Een gesprekspartner die onpartijdig is, niet gericht op de schuldvraag, maar puur op het verbeteren van de communicatie, begrip voor elkaar ontwikkelen en het oplossen van het conflict. Dat is nu precies de rol van een zakelijke mediator. PB Zakelijke Mediation helpt u door middel van arbeidsmediation, familiebedrijven en conflict coaching om de verhoudingen in uw team te verbeteren en de rust en goede sfeer op de werkvloer terug te brengen.

Conflict coaching, inzicht in karakter en gedrag

Overal waar mensen met elkaar samenwerken kunnen conflicten ontstaan. In veel gevallen is het probleem na een stevige discussie opgelost, maar soms sluimeren spanningen, irritaties en frustraties op de achtergrond door. Niet iedereen gaat bovendien op dezelfde manier om met conflicten. De ene collega heeft het hart op de tong, de ander is een echte ‘binnenvetter’. De een ziet een discussie als iets positiefs, de ander ligt er ’s nachts wakker van. Zoveel mensen, zoveel karakters.

Omgaan met conflictsituaties

Hoe zorgt u er als werkgever of manager voor dat conflicten voorkomen of snel opgelost worden? Hoe reageren uw teamleden op situaties en op elkaar? Hoe communiceren zij en wordt de boodschap ontvangen zoals hij bedoeld is? Door middel van conflict coaching krijgen uw teamleden inzicht in hun eigen gedrag en hun manier van reageren op conflictsituaties. Hierdoor zijn zij in het vervolg beter in staat om conflicten samen op te lossen.

Conflict coaching; individueel of in groepsverband

PB Zakelijke Mediation verzorgt conflict coaching zowel individueel als in groepsverband. Maak hieronder uw keus en ontdek wat conflict coaching voor uw team(leden) of organisatie kan betekenen.

Arbeidsmediation, samen lossen we zakelijke conflicten op

Een prettige werksfeer is erg belangrijk. Uw team brengt immers veel tijd met elkaar door. Of uw medewerkers de sfeer op de werkvloer positief ervaren is van verschillende factoren afhankelijk. Heerst er een fijne en open cultuur waarin iedereen geaccepteerd wordt? Of worden er collega's buitengesloten, genegeerd of zelfs gepest? Is er sprake van vijandigheid, jaloezie of wordt er veel geroddeld? Dit wilt u natuurlijk voorkomen, want uiteindelijk leidt het tot een conflict. Ook kan het een reden zijn voor gewaardeerde medewerkers om de organisatie te verlaten. 

Duurzame verbetering van de werksfeer en -relatie

PB Zakelijke Mediation is een onpartijdige bemiddelaar. We zetten beproefde gesprekstechnieken in om er achter te komen waar de oorsprong van het conflict ligt. Dan pas kunnen we werken aan het herstellen van de verstoorde arbeidsrelatie. Belangrijk is dat iedereen die bij de situatie betrokken is de intentie heeft om tot een oplossing te komen, alleen op die manier werken we aan duurzame verbetering van de werksfeer- en relatie.

Welke soorten arbeidsbemiddeling zijn er?

Bekijk hieronder de verschillende mogelijkheden van zakelijke bemiddeling. Wilt u direct meer weten? Neem dan contact op en we plannen een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Team conflict coaching; hoe gaan uw mensen met conflicten om?

U merkt dat er de laatste tijd wat spanning heerst tussen verschillende medewerkers in uw team en nu is de bom dan echt gebarsten. De ene collega kan zijn frustratie niet aan de kant zetten, de ander kruipt juist in zijn schulp en weer een ander weigert met collega's in gesprek te gaan. Iedereen gaat op een andere manier met conflicten om. Dit heeft te maken met hun karakters, hoe een bepaalde situatie iemand persoonlijk raakt en hoe hij of zij heeft geleerd te reageren op conflicten. De kern van de oplossing ligt in communicatie, met elkaar in gesprek blijven. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan...

Een mediator als conflict coach

Begrip voor elkaars zienswijze opbrengen, het moeilijkste en tegelijkertijd het belangrijkste aspect bij het oplossen van conflicten. PB Zakelijk mediation leidt bij team conflict coaching als neutrale partij het gesprek tussen de betrokkenen. Hierbij is het belangrijk dat iedereen actief meewerkt aan het oplossen van het conflict. Er is ruimte voor emotie, want daar ontstaan conflicten, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat teamleden zelf in beweging komen om de situatie te verbeteren. Alleen dan is er sprake van een duurzaam herstel van de werkrelatie tussen mensen.

Conflicten tijdig signaleren

Natuurlijk is voorkomen altijd beter dan genezen. Merkt u dat een of meer medewerkers niet lekker in hun vel zitten? Dat er voelbare spanning tussen collega’s ontstaat? Of misschien speelt er iets tussen u als manager en een medewerker. Ook verminderde motivatie, productiviteit en sfeer op de afdeling kunnen indicatoren zijn voor een potentieel conflict. Voorkom dit en zet tijdig conflict coaching of team mediation in. Wilt u zelf meer inzicht in uw gedrag en de manier waarop u conflicten managet verbeteren? Dan is een-op-een-conflict coaching aan te raden.

Wilt u meer weten over conflict coaching? Of wilt u direct een afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking? Neem gerust contact met ons op.

Individuele conflict coaching

Een van uw medewerkers heeft een conflict met een collega. De vicieuze cirkel wordt maar niet doorbroken en hierdoor wordt het conflict niet opgelost. Dit heeft tot gevolg dat uw medewerker met steeds minder enthousiasme naar het werk komt, kortaf reageert of de collega zelfs vermijdt of negeert. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u als werkgever of leidinggevende een conflict met een medewerker hebt, waar u samen niet aan uit komt. In beide gevallen biedt individuele conflict coaching u de juiste handvatten om de situatie aan te pakken.

Conflict coaching; meer inzicht in gedrag

Er is altijd een reden voor een conflict, dat komt vast niet als een verrassing. Maar de reden dat het zo moeilijk is om die oorzaak te vinden is dat het om subjectieve opvattingen gaat. Iedereen heeft een eigen karakter en eigen verwachtingen. De waarheid ligt in het midden, het heeft immers te maken met het botsen van hun opvattingen. Door inzicht te krijgen in elkaars beweegredenen, zienswijze en triggers kan het eigen gedrag aangepast worden. Op die manier worden conflicten in het vervolg voorkomen.

Een-op-een of in teamverband

Met conflict coaching helpt PB Zakelijke Mediation mensen inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en patronen. Hoe gedragen zij zich in een conflict en welke reactie roept dit meer dan eens op bij de andere partij? Met dit inzicht kunnen zij hun gedrag effectief aanpassen, zodat zij hun mening kunnen geven zonder dat de situatie escaleert. Ook voor managers is conflict coaching van grote toegevoegde waarde. Het helpt u om conflicten snel te signaleren en hier adequaat op te reageren. Speelt er een conflict dat effect heeft op meerdere medewerkers binnen uw team? In dat geval is team conflict coaching aan te raden.

Wilt u meer weten over individuele conflict coaching? Of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul in het contactformulier hieronder uw gegevens in en we nemen spoedig contact met u op.

Exitmediation; als de wegen zich scheiden

Wanneer u en uw werknemer afscheid van elkaar nemen kunt u dit in principe prima zelf afronden. In een ideale situatie. ​Echter, is de situatie in werkelijkheid vaak niet ideaal. Ieder heeft zijn of haar eigen belangen en die kunnen botsen. Wanneer de situatie gecompliceerd is kunnen er conflicten ontstaan. Soms eindigt dit zelfs bij de rechtbank. Dat is jammer, want door in gesprek te blijven en samen aan oplossingen te werken, kunt u uiteindelijk beiden tevreden terugkijken op een prettige samenwerking. Door de beëindiging van het arbeidscontract te laten begeleiden door PB Zakelijke Mediation, weet u zeker dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de behoeften en belangen van beide partijen.

Hoe gaat PB Zakelijke Mediation te werk?

​Het is raadzaam om al vroeg in het proces een mediator in te schakelen, dit voorkomt dat er conflicten ontstaan. We begeleiden zoveel gesprekken als nodig is om de exitmediation tot een geslaagd einde te brengen. Onze rol hierin is onpartijdig en ondersteunend, dus niet adviserend. Wanneer u juridisch advies wenst raden we u aan om een juridisch specialist te betrekken bij het exit-traject. In de laatste fase worden de gemaakte afspraken vastgelegd in de beëindigingsovereenkomst en getekend door alle partijen.

​Exit of blijven?

​Misschien overweegt u om het gesprek over beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan te gaan met uw medewerker. Het conflict lijkt zo groot, dat u geen andere uitweg ziet dan afscheid te nemen van elkaar. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Met conflict coaching gaan we samen met alle betrokken partijen het gesprek aan. Waar zit het probleem nu écht? En hoe kunnen we het samen oplossen? Is het een probleem waarin meerdere mensen van de afdeling een rol spelen? Dan biedt team mediation mogelijk een oplossing.

Wilt u meer weten over exitmediation? Of heeft u vragen over andere vormen van arbeidsmediation binnen uw bedrijf? Vul het contactformulier in en we nemen spoedig contact met u op voor een vrijblijvende kennismaking.

Waarom team mediation?

​​Uw werknemers brengen 5 dagen per week, 8 uur per dag met elkaar door. Niet vreemd dat er af en toe spanningen, irritaties en zelfs ruzies ontstaan. Wanneer dit echter meer regel dan uitzondering wordt, kan het de werksfeer en productiviteit flink in de weg staan. Tijd voor verandering dus. PB Zakelijke Mediation gaat met teamleden in gesprek om te achterhalen waar de kern van het probleem nu écht zit. Daar moet het opgelost worden, een team is namelijk altijd zo sterk als de zwakste schakel. Het is dus belangrijk dat ieder teamlid zich prettig en gewaardeerd voelt. Met de hulpmiddelen die PB Zakelijke Mediation aanreikt gaat uw team beter communiceren, samenwerken en functioneren. 

​Hoe ontstaan teamconflicten?

​Hoge werkdruk, stress, een grap die verkeerd is gevallen of collega's die het oneens zijn over elkaars manier van werken. ​Hoe of waarom een teamconflict ook ontstaat, het heeft vaak een flinke weerslag op de sfeer en de productiviteit op de afdeling. Mensen zijn geïrriteerd, boos, gespannen, ongeconcentreerd of voelen zich zelfs onveilig. Laat het niet te lang 'sudderen', maar schakel tijdig professionele en onpartijdige ondersteuning in.

Teamconflicten of spanningen uiten zich op diverse manieren

​Sommige karakters botsen van nature en dit uit zich regelmatig in conflicten of zelfs ruzies. ​Anderen zullen een passievere houding aannemen en hun ongenoegen uiten door zo min mogelijk met elkaar te praten (het is verbazend hoeveel collega's in één ruimte via e-mail met elkaar communiceren). Wees als teamleider of manager alert op de signalen van onderlinge spanningen en neem werknemers die met klachten naar u toe komen serieus. Iets wat in het eerste opzicht onbelangrijk lijkt, kan de bron zijn voor een opeenstapeling van frustraties. Door hier tijdig op te reageren voorkomt u dit.

​Hoe helpt PB Zakelijke Mediation uw team?

PB Zakelijke Mediation is neutraal en onpartijdig, dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Hierdoor durven teamleden zich vaak makkelijker te uiten dan bij iemand van binnen de organisatie. Bij de start van het mediationproces wordt met elk betrokken teamlid een individueel gesprek gevoerd. Ieders pijnpunten, wensen en belangen worden besproken. Vervolgens is het de bedoeling dat de teamleden samen met elkaar in gesprek gaan. De vinger op de zere plek leggen is nodig om meer begrip voor elkaar te creëren en beter met elkaar te communiceren. Tot slot maken we ook duidelijke afspraken die worden genoteerd in de vaststellingsovereenkomst.

Is er een conflict binnen de organisatie ontstaan waarbij teambemiddeling inmiddels een gepasseerd stadium lijkt? In dat geval zet PB Zakelijke Mediation conflict coaching in, toepasbaar binnen alle niveaus van het bedrijf.

Wilt u meer weten? vul onderstaand contactformulier in en we nemen spoedig contact met u op voor een vrijblijvende kennismaking.

Langdurig of veelvuldig ziekteverzuim binnen uw organisatie

Een medewerker op uw afdeling meldt zich voor de derde keer in een half jaar ziek. De klachten zijn nogal algemeen; hoofdpijn, buikpijn, griepklachten. Op zich hoeft u hier nog niets achter te zoeken, maar u weet ook dat er de laatste tijd wat spanning heerst op de werkvloer en dat dit soms tot conflicten heeft geleid. Zou het ziekteverzuim te maken hebben met iets wat er momenteel binnen het team speelt?

Ziekteverzuim van medewerkers is soms een gevoelige kwestie

Als u vermoedt dat het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door iets wat uw teamlid dwarszit, dan is het belangrijk om dit bedachtzaam aan te pakken. De situatie kan gevoelig liggen en uw vragen kunnen als een aanval voelen voor uw medewerker. Vindt u dit lastig of heeft u al toenadering gezocht en heeft dit verkeerd uitgepakt? Neem dan eens contact op met PB Zakelijke Mediation. Wij begeleiden als neutrale bemiddelaar de gesprekken tussen u, uw werknemer en eventuele teamleden die betrokken zijn bij een vermoedelijk conflict.

​Mogelijke oorzaken van ziekteverzuim

Natuurlijk is het mogelijk dat uw werknemer gewoon pech of een slechte weerstand heeft, maar toch is het belangrijk om het gesprek aan te gaan. Wees subtiel en oordeel niet te snel, maar blijf wél communiceren. Toon interesse in het privéleven van uw medewerker, want ook problemen in de privésfeer kunnen verband houden met het ziekteverzuim. Is dit het geval kunt u PB Mediation familie-, relatie- of echtscheidingsbemiddeling bij uw medewerker aanraden. Observeer uw team eens goed. Is er sprake van hoge werkdruk, stress en verminderde motivatie? Soms zijn medewerkers minder open naar hun manager of werkgever dan naar een buitenstaander, ook dit is een reden waarom zakelijke mediation wordt ingezet. Wij hebben als neutrale partij geen ander belang dan het conflict samen op te lossen en daarmee langdurig ziekteverzuim (en conflicten) te voorkomen.

Terug op de werkvloer na langdurig ziekteverzuim?

Wanneer er sprake is van langdurig ziekteverzuim door bijvoorbeeld een burn-out, is het raadzaam om re-integratiemediation in te zetten. Dit houdt in dat uw medewerker met onze ondersteuning stap-voor-stap terugkeert naar de oorspronkelijke, of (tijdelijk) aangepaste, functie. Ook hier is communicatie van groot belang, daarom begeleiden we de gesprekken tussen u en uw medewerker omtrent de re-integratie. Om verschillende redenen gebeurt het soms dat uw medewerker het werk binnen uw organisatie niet kan hervatten. Door middel van exitmediation werken we er samen aan om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die u als werkgever heeft bij langdurig of veelvuldig ziekteverzuim? Of heeft u vragen over de inzet van arbeidsmediation bij conflicten? Laat een bericht achter via onderstaand contactformulier en we nemen spoedig contact met u op voor een vrijblijvend gesprek.

Re-integratie bij langdurige ziekte van een medewerker

Een verkoudheid of een griepje, daar heeft iedereen wel eens last van. Maar hoe gaat u ermee om wanneer een van uw werknemers of teamleden langdurig ziek is? Bijvoorbeeld door een (bedrijfs)ongeval, een burn-out, een operatie of ernstige ziekte? Er zijn zaken die u wettelijk verplicht bent om goed te regelen en daarnaast is het belangrijk om uw werknemer waar u kunt bij te staan in deze vervelende situatie.

Wat houdt re-integratie precies in?

U hebt natuurlijk het beste voor met uw werknemer, maar ondertussen heeft het ook op u als werkgever of manager een flinke weerslag. Het salaris dient doorbetaald te worden en tegelijkertijd moet u misschien wel iemand aannemen om het werk van het zieke teamlid op te vangen. Als dit niet mogelijk is, komt er meer druk op de rest van het team te liggen. Kortom, u wilt natuurlijk dat uw medewerker weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Om dit goed te laten verlopen start u een re-integratietraject. Dit zorgt ervoor dat uw medewerker stap-voor-stap kan terugkeren naar zijn of haar baan, indien nodig met aangepaste werkzaamheden.

Hoe kan arbeidsmediation helpen bij het re-integratieproces?

Re-integratie is vaak een gevoelige kwestie, want hoe graag u ook wilt dat uw medewerker weer snel terugkeert, pushen draagt allesbehalve bij aan het herstel. Geduld, begrip en goede communicatie zijn dus geboden en juist hier gaat het vaak mis. In dat geval is zakelijke mediation een goede optie. PB Zakelijke Mediation is een neutrale gesprekspartner, een bemiddelaar. We hebben als doel om samen tot een oplossing te komen, zonder dat de arbeidsrelatie hierdoor verstoord raakt. Door de mediator direct bij het re-integratieproces te betrekken, stimuleert u een voorspoedig herstel en voorkomt u dat er wrijving en conflicten ontstaan gedurende het re-integratietraject.

PB Zakelijke Mediation, een aanpak op maat voor uw organisatie

Ieder bedrijf, persoon, situatie en re-integratietraject is uniek. Er komt meer bij kijken dan alleen voldoen aan wet- en regelgeving, het correct registreren van afspraken en het volgen van de procedure van de (arbo-)arts. U wilt tenslotte de relatie met de medewerker behouden en tegelijkertijd de gevolgen voor uw organisatie beperken. PB Mediation helpt u hierbij met een traject op maat. We kijken naar wat u en uw medewerker nodig hebben en stemmen daar onze begeleiding op af. Bekijk ook onze andere mogelijkheden voor arbeidsmediation.

Wilt u meer weten of een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen? Vul onderstaand contactformulier in en we nemen spoedig contact met u op.

Aangesloten bij: