Waarom team mediation?

​​Uw werknemers brengen 5 dagen per week, 8 uur per dag met elkaar door. Niet vreemd dat er af en toe spanningen, irritaties en zelfs ruzies ontstaan. Wanneer dit echter meer regel dan uitzondering wordt, kan het de werksfeer en productiviteit flink in de weg staan. Tijd voor verandering dus. PB Zakelijke Mediation gaat met teamleden in gesprek om te achterhalen waar de kern van het probleem nu écht zit. Daar moet het opgelost worden, een team is namelijk altijd zo sterk als de zwakste schakel. Het is dus belangrijk dat ieder teamlid zich prettig en gewaardeerd voelt. Met de hulpmiddelen die PB Zakelijke Mediation aanreikt gaat uw team beter communiceren, samenwerken en functioneren. 

​Hoe ontstaan teamconflicten?

​Hoge werkdruk, stress, een grap die verkeerd is gevallen of collega's die het oneens zijn over elkaars manier van werken. ​Hoe of waarom een teamconflict ook ontstaat, het heeft vaak een flinke weerslag op de sfeer en de productiviteit op de afdeling. Mensen zijn geïrriteerd, boos, gespannen, ongeconcentreerd of voelen zich zelfs onveilig. Laat het niet te lang 'sudderen', maar schakel tijdig professionele en onpartijdige ondersteuning in.

Teamconflicten of spanningen uiten zich op diverse manieren

​Sommige karakters botsen van nature en dit uit zich regelmatig in conflicten of zelfs ruzies. ​Anderen zullen een passievere houding aannemen en hun ongenoegen uiten door zo min mogelijk met elkaar te praten (het is verbazend hoeveel collega's in één ruimte via e-mail met elkaar communiceren). Wees als teamleider of manager alert op de signalen van onderlinge spanningen en neem werknemers die met klachten naar u toe komen serieus. Iets wat in het eerste opzicht onbelangrijk lijkt, kan de bron zijn voor een opeenstapeling van frustraties. Door hier tijdig op te reageren voorkomt u dit.

​Hoe helpt PB Zakelijke Mediation uw team?

PB Zakelijke Mediation is neutraal en onpartijdig, dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Hierdoor durven teamleden zich vaak makkelijker te uiten dan bij iemand van binnen de organisatie. Bij de start van het mediationproces wordt met elk betrokken teamlid een individueel gesprek gevoerd. Ieders pijnpunten, wensen en belangen worden besproken. Vervolgens is het de bedoeling dat de teamleden samen met elkaar in gesprek gaan. De vinger op de zere plek leggen is nodig om meer begrip voor elkaar te creëren en beter met elkaar te communiceren. Tot slot maken we ook duidelijke afspraken die worden genoteerd in de vaststellingsovereenkomst.

Is er een conflict binnen de organisatie ontstaan waarbij teambemiddeling inmiddels een gepasseerd stadium lijkt? In dat geval zet PB Zakelijke Mediation conflict coaching in, toepasbaar binnen alle niveaus van het bedrijf.

Wilt u meer weten? vul onderstaand contactformulier in en we nemen spoedig contact met u op voor een vrijblijvende kennismaking.


Aangesloten bij: