Conflict coaching, inzicht in karakter en gedrag

Overal waar mensen met elkaar samenwerken kunnen conflicten ontstaan. In veel gevallen is het probleem na een stevige discussie opgelost, maar soms sluimeren spanningen, irritaties en frustraties op de achtergrond door. Niet iedereen gaat bovendien op dezelfde manier om met conflicten. De ene collega heeft het hart op de tong, de ander is een echte ‘binnenvetter’. De een ziet een discussie als iets positiefs, de ander ligt er ’s nachts wakker van. Zoveel mensen, zoveel karakters.

Omgaan met conflictsituaties

Hoe zorgt u er als werkgever of manager voor dat conflicten voorkomen of snel opgelost worden? Hoe reageren uw teamleden op situaties en op elkaar? Hoe communiceren zij en wordt de boodschap ontvangen zoals hij bedoeld is? Door middel van conflict coaching krijgen uw teamleden inzicht in hun eigen gedrag en hun manier van reageren op conflictsituaties. Hierdoor zijn zij in het vervolg beter in staat om conflicten samen op te lossen.

Conflict coaching; individueel of in groepsverband

PB Zakelijke Mediation verzorgt conflict coaching zowel individueel als in groepsverband. Maak hieronder uw keus en ontdek wat conflict coaching voor uw team(leden) of organisatie kan betekenen.

Een-op-een conflict coaching

Iedereen reageert op een andere manier op conflictsituaties. Dit is afhankelijk van het karakter, de verwachtingen en opvattingen die iemand heeft. Er is meestal niet één waarheid, maar ieder heeft zijn eigen realiteit. Conflict coaching geeft inzicht in het gedrag, waardoor conflicten opgelost en voorkomen kunnen worden.

Lees meer

Team conflict coaching

Een conflict kan op elk niveau binnen een organisatie ontstaan. Leidinggevenden die zich in elkaars vaarwater bevinden, collega's met botsende persoonlijkheden, werkgever en werknemer die het niet met elkaar eens zijn. Allemaal situaties die spanning creëren en die uiteindelijk tot conflicten kunnen leiden. Team conflict coaching helpt.

Lees meer


Aangesloten bij: