Exitmediation; als de wegen zich scheiden

Wanneer u en uw werknemer afscheid van elkaar nemen kunt u dit in principe prima zelf afronden. In een ideale situatie. ​Echter, is de situatie in werkelijkheid vaak niet ideaal. Ieder heeft zijn of haar eigen belangen en die kunnen botsen. Wanneer de situatie gecompliceerd is kunnen er conflicten ontstaan. Soms eindigt dit zelfs bij de rechtbank. Dat is jammer, want door in gesprek te blijven en samen aan oplossingen te werken, kunt u uiteindelijk beiden tevreden terugkijken op een prettige samenwerking. Door de beëindiging van het arbeidscontract te laten begeleiden door PB Zakelijke Mediation, weet u zeker dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de behoeften en belangen van beide partijen.

Hoe gaat PB Zakelijke Mediation te werk?

​Het is raadzaam om al vroeg in het proces een mediator in te schakelen, dit voorkomt dat er conflicten ontstaan. We begeleiden zoveel gesprekken als nodig is om de exitmediation tot een geslaagd einde te brengen. Onze rol hierin is onpartijdig en ondersteunend, dus niet adviserend. Wanneer u juridisch advies wenst raden we u aan om een juridisch specialist te betrekken bij het exit-traject. In de laatste fase worden de gemaakte afspraken vastgelegd in de beëindigingsovereenkomst en getekend door alle partijen.

​Exit of blijven?

​Misschien overweegt u om het gesprek over beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan te gaan met uw medewerker. Het conflict lijkt zo groot, dat u geen andere uitweg ziet dan afscheid te nemen van elkaar. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Met conflict coaching gaan we samen met alle betrokken partijen het gesprek aan. Waar zit het probleem nu écht? En hoe kunnen we het samen oplossen? Is het een probleem waarin meerdere mensen van de afdeling een rol spelen? Dan biedt team mediation mogelijk een oplossing.

Wilt u meer weten over exitmediation? Of heeft u vragen over andere vormen van arbeidsmediation binnen uw bedrijf? Vul het contactformulier in en we nemen spoedig contact met u op voor een vrijblijvende kennismaking.


Aangesloten bij: