Wat als uw werknemer mediation weigert?

Bij arbeidsconflicten zijn er meerdere partijen die open moeten staan voor bemiddeling door een mediator. De werkgever en leidinggevende(n), maar uiteraard ook de werknemer. Dit blijkt in de praktijk nog wel eens tegen te vallen. Slechts zo’n 70% van de door werkgevers voorgestelde mediation wordt door werknemers aanvaard.

 

Wie initieert bemiddeling bij conflicten?

In de meeste gevallen (27%) wordt arbeidsbemiddeling geïnitieerd door de werkgever, in de tweede plaats door bedrijfsartsen (24%) en daarnaast geeft het UWV ook steeds vaker het advies om mediation in te schakelen. In slechts 9% van de gevallen wordt mediation door de werknemer voorgesteld. Deze cijfers zijn bekendgemaakt in een onderzoeksrapport van ‘Gecertificeerde Mediators’.

 

1 op de 5 werknemers weigert mediation

Dat werkgevers sneller met het idee komen om mediation in te zetten is te verklaren. Zij hebben wellicht al ervaring met mediators of weten van het bestaan ervan af, zeker voor HR-medewerkers zou dit een bekende optie moeten zijn. Bij werknemers is dit waarschijnlijk in mindere mate het geval of zij vinden dit meer een taak voor de werkgever. Wat wél opvallend is, is dat zo’n 20% van de werknemers mediation weigert bij het voorstel.

 

De gevolgen van conflictbemiddeling weigeren

Wanneer de werkgever mediation weigert kan dit grote gevolgen hebben, vooral wanneer het conflict escaleert en eindigt bij de rechtbank. De rechter kan een flinke vergoeding aan de werknemer opleggen in verband met ‘verwijtbaar handelen’. Wordt mediation door de werknemer geweigerd, dan zijn de consequenties minder groot, hoewel de kans op het herstellen van de arbeidsrelatie hierdoor wel erg klein wordt.

 

Waarom staan sommige werknemers niet open voor arbeidsbemiddeling?

De redenen dat bepaalde werknemers negatief staan tegenover arbeidsbemiddeling bij conflicten lopen uiteen. Vertrouwen is wel iets wat veelal centraal staat. Het vertrouwen:

·         dat het ooit nog goed komt. Een medewerker voelt zich zo gekwetst of benadeeld dat diegene geen oplossing meer ziet;

·         dat de werkgever oprecht is en daadwerkelijk een oplossing zoekt die voor beide partijen goed uitpakt;

·         in de onpartijdigheid van de mediator. De werkgever betaalt en de werknemer is hierdoor niet overtuigd van diens neutraliteit.

 

De voordelen van mediation voor de werknemer

Hoewel we de individuele redenen en de aard van de conflicten uiteraard niet kennen, is het absoluut te betreuren dat 20% werknemers niet open staat voor mediation. Het is immers een kans om iets te bereiken, te veranderen en elkaar te leren begrijpen. Hoe erg de situatie ook is, wanneer frustraties worden uitgesproken klaart de lucht en zijn er misschien ineens wél mogelijkheden in beeld om de situatie op te lossen. Nieuwe inzichten, nieuwe wegen en herwonnen respect was misschien wel precies wat daarvoor nodig was.

Hoe overtuigt u werknemers om tóch akkoord te gaan met mediation?

“Nee” is misschien geen echte nee, maar een besluit uit machteloosheid, emotie of frustratie. Probeer allereerst te achterhalen waarom uw werknemer geen medewerking verleent. Eerst samen in gesprek gaan voordat u een mediator inschakelt is altijd aan te raden. Wanneer, zoals eerder genoemd, de belemmering in het vertrouwen ligt, lees hieronder dan onze tips.
 

·         Loopt een gesprek steeds uit de hand of heeft u het idee dat uw werknemer zich tegenover u niet open kan stellen? Vraag dan iemand anders om eens met hem of haar te praten.

·         Schakel mediation niet zomaar in, maar bereid diegene voor en benoem de voordelen die mediation ook voor de werknemer zelf heeft.

·         Benoem ook de gevolgen die niet meewerken aan het bemiddelingstraject kunnen hebben. Wees duidelijk en transparant, maar niet dreigend.

·         Communiceer niet te formeel of afstandelijk, maar blijf tegelijkertijd wel professioneel.

·         In geval van ziekte, zorg dat u zelf mediation voorstelt en niet de bedrijfsarts. Dit geeft namelijk de indruk dat het u beiden opgelegd wordt en dus niet oprecht is.

·         Wijs de werknemer op het feit dat de mediator neutraal is en een geheimhoudingsplicht heeft.

·         Trekt de werknemer de partijdigheid in twijfel? Laat hem of haar zelf meebeslissen bij de keus voor een mediator.

 

Nog een laatste tip

Wacht niet te lang met hulp inschakelen, ook wanneer het conflict alleen vanuit de werknemer wordt ervaren kan de situatie escaleren. Ga dus snel met elkaar in gesprek en leg het vraagstuk gerust neer bij PB Mediation. Wij zijn ervaren mediators op het gebied van arbeidsconflicten en we informeren u graag over de mogelijkheden van mediation bij diverse arbeidsconflicten.

 

Neem contact op.

Ga naar het blog overzicht

Aangesloten bij: